Home | belastingaangifte doen | Pensioen en Belastingaangifte

 

Uw Pensioen en belastingaangifte invullen

 

In een pensioenregeling betaalt men een bijdrage die van het brutoloon wordt ingehouden. De werkgever betaalt mee aan het pensioen. Omdat de Belastingdienst deze werkgeversbijdrage niet als loon ziet, wordt deze ook niet belast. Men zou kunnen stellen dat de belasting hiermee in feite meebetaalt aan het pensioen.

Aangepaste tarieven in het jaar waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

 

In het jaar dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u te maken met een aanpassing van uw belastingtarieven:

 

– U betaalt geen aow-premie meer vanaf de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

– U betaalt een aangepast tarief voor de inkomstenbelasting.

   

  Geen aow-premie vanaf de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

   

  U betaalt geen aow-premie meer vanaf de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de maanden vóór uw verjaardag betaalt u nog wel aow-premie. Ontvangt u loon of een uitkering? Dan past uw werkgever of uitkeringsinstantie het lagere tarief toe vanaf de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt


  Voorbeeld
  U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd op 5 maart. Over de maanden januari en februari maart betaalt u nog aow-premie. Over de maanden maart tot en met december betaalt u geen aow-premie.


  Aangepast tarief voor de inkomstenbelasting


  In het jaar dat u de pensioengerechtigde leeftijd, betaalt u een aangepast belastingtarief over uw jaarinkomsten. U betaalt het hele jaar hetzelfde tarief. Maar de hoogte van dit tarief hangt af van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hoe later in het het jaar u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, hoe hoger het tarief. In het tarievenoverzicht staat welk percentage voor u geldt:


  Uitkering pensioen is belast
  Wanneer het pensioen echter ingaat, en de periodieke bedragen worden uitgekeerd, zal men wel belasting gaan betalen. Men valt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd daarentegen in een lager belastingtarief. Als u u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en u ontvangt naast uw AOW-uitkering een pensioen, dan houdt zowel de Sociale Verzekeringsbank als de pensioen uitkerende instantie maandelijks loonheffing in volgens het tarief voor schijf 1.


  Dat betekent dat er een laag bedrag aan belasting wordt ingehouden. Vaak is een aow-uitkering zelfs zo laag dat er geen belasting op wordt ingehouden. Ook de pensioenuitkerende instantie houdt maandelijks loonheffing in op uw pensioenuitkering volgens het tarief voor schijf 1. Ook dat is een laag bedrag aan belasting.


  De inkomstenbelasting wordt berekend over het totale inkomen van een jaar. Dat gaat via een oplopend tarief met 3 schijven. Daardoor gaat u naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

   

  Voorbeeld
  U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd op 5 maart. U ontvangt vanaf dat moment een aow-uitkering en een aanvullend pensioen. Deze worden belast in box 1. in het voorbeeld wordt in het vervolg geen rekening gehouden met de heffingskortingen en ouderen korting.

   

  Uw inkomen in box 1 is € 40.000. Van uw inkomen wordt een bedrag van € 35.130 (schijf 1) belast met 19,2%. De belasting en premie over dit inkomen is 19,2% van € 35.130= € 6.744,36

   

  Het restant van uw inkomen, € 4.870,– wordt belast met 37,1% (schijf 2). De belasting en premie over dit resterende bedrag is 37,1% van € 4.870 = € 1.806,77

   

  Over uw inkomen in box 1 betaalt u dus in totaal € 6.744,36 + € 1.806,77 = € 8.551,13 belasting.

   

  De SVB en uw pensioeninstantie berekenen ieder voor zich hoeveel zij moeten inhouden op uw aow- of pensioenuitkering. Zij gaan daarbij uit van het tarief voor schijf 1. Maar misschien zijn uw inkomsten in 1 jaar bij elkaar opgeteld zo hoog dat u gedeeltelijk belasting zou moeten betalen volgens het tarief van schijf 2, 3 of 4. Dan is er te weinig loonheffing ingehouden. Dit betekent dat u moet bijbetalen. U krijgt na afloop van het jaar een aanslag inkomstenbelasting. U moet dan waarschijnlijk ook heffingsrente betalen.
   

   

  Vervolg Voorbeeld
  Als zowel de pensioeninstantie als de SVB uitgaan van schijf 1

   

  U betaald over u hele inkomen (€ 40.000,–) het tarief in box 1. Van uw inkomen wordt dus het totale inkomen van € 40.000 (schijf 1) belast met 19,2%. De belasting en premie over dit inkomen is 19,2% van € 40.000= € 7.680

   

  Er is dus te weinig loonheffing ingehouden. Dit betekent dat u bij de belastingaangifte een bedrag van € 570,30 aan belasting moet bijbetalen. € 8.551 –  € 7680 = € 871 belasting.

   

  Vaak houdt de SVB zelfs geen belasting in omdat de aow-uitkering zo laag is dat er geen belasting op wordt ingehouden. In zo`n geval wordt de naheffing nog hoger.

   

   

  U krijgt na afloop van het jaar een aanslag inkomstenbelasting. U moet dan waarschijnlijk ook heffingsrente betalen.

   

  Uw Pensioen en Belastingaangifte invullen

  Wilt u voorkomen dat u heffingsrente moet betalen? Wacht dan niet tot u het volgende jaar een aanslag krijgt, maar neem vrijblijvend contact met ons op bel 078-8880233 of mail ons m.b.v. ons contactformulier We vragen dan al eerder een voorlopige aanslag voor u aan. Een voorlopige aanslag kunt u over het algemeen in termijnen betalen.