Problemen met Boekhouding Eenmanszaak


In een eenmanszaak rust de verantwoording voor alle handelingen in naam van het bedrijf bij één persoon. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dat betekent dat de eigenaar van de zaak met zijn privé-vermogen alsmede met het vermogen uit de onderneming aansprakelijk is.

In een eenmanszaak moet voor een goede boekhouding een aantal documenten administratief bijgehouden worden, zoals kassabonnen, bankafschriften, inkoop- en verkoopbonnen en facturen en voorraadgegevens. Tot ze 7 jaar oud zijn moeten deze stukken bewaard worden.

Administratie
Zoals gezegd moet een eenmanszaak een administratie bijhouden, verplicht gesteld door de Belastingdienst. U dient onderstaande gegevens vast te leggen, digitaal of op papier:

  • Kassabonnen en notities in klad met betrekking tot cash uitgaven
  • Bank- en giroafschriften
  • Inkoopboek, alsmede alle financiële notities en gegevens t.a.v. inkopen
  • Verkoopboek, alsmede alle financiële notities en gegevens t.a.v. verkopen 
  • Berekeningen, ook tussentijdse controlecalculaties 
  • Facturen en kopieën van inkoop- en verkoopfacturen 
  • Klanten- en leveranciersgegevens, alsook contracten en afspraken, agenda’s en notitieboeken 
  • Correspondentie 
  • Voorraadgegevens 
  • Software en digitale gegevensbestanden

 

Heeft u achterstand in uw boekhouding


En dan heeft u het (te) druk en die boekhouding moet maar even wachten. Op enig moment kunt u er niet meer onderuit om er werk van te maken en dat is kostbare tijd die u beter kunt benutten. b&d administratie partners kan u helpend deze achterstand voor u aan te pakken en wegwerken. Daarna helpen we u om de boekhouding zo in te gaan richten dat deze weer voor u gaat werken en waardevolle informatie gaat bieden. Met als resultaat dat u weer zicht op uw administratie en op de financiële positie van uw bedrijf heeft.

 

 

Heeft u als ZZP’er/ eenmanszaak te kampen met administratieve achterstanden, heeft u problemen met de Belastingdienst, of komt de deurwaarder vaak bij u langs? Neem dan contact op met b&d administratie partners. Wij hebben ervaring met dit soort situaties en kunnen u lucht geven in lastige tijden.

 

Goede resultaten

b&d administratie partners heeft eerder al goede resultaten geboekt met eenmanszaken die betalingsproblemen of achterstanden hadden en de boekhouding van die eenmanszaken staat nu weer helemaal op de rails. In veel van deze gevallen dachten clienten dat het probleem niet te verhelpen was. Maar b&d adminsitratie partners kan door zijn ervaring en contacten vaak meer doen dan u denkt.

 

Heeft u te maken met achterstanden in de boekhouding, meestal meerdere jaren? Of bent u door persoonlijke omstandigheden niet in staat geweest om uw belastingaangifte tijdig in te dienen? Benader dan b&d administratie partners. Wij bieden uitkomst en geven u rust en kunnen uw problemen in de boekhouding voorkomen.