Home | ZZP/freelancer | Overstappen naar ander administratiekantoor voor Stamrecht BV

 

Overstappen naar ander administratiekantoor voor opstellen jaarrekening stamrecht BV

 

Heeft u in het verleden een stamrecht BV opgericht dan bent u nu directeur groot aandeelhouder (DGA) van deze stamrecht BV. Naast het feit dat u dient te zorgen dat u voor 1 juni van dit jaar de aangifte vennootschapsbelasting van uw stamrecht BV heeft indient, dient u tevens te zorgen voor de aangifte inkomstenbelasting (IB). De aangifte inkomstenbelasting dient u in te dienen voor 1 april. Het hebben van een stamrecht BV heeft, zolang u geen winst aan uw stamrecht BV heeft onttrokken, geen gevolgen voor uw IB-aangifte. Heeft u wel winst onttrokken aan uw stamrecht BV dan dient u daarover 24,5%,voor uitkeringen lager dan € 67.000,– (fiscaal partners € 134.000,–) te voldoen.  Als de uitkeringen dit bedrag te boven gaan is het deel daarboven belast met een percentage van 33%.  Uw BV heeft over de winstuitdeling al 15% divindendbelasting voldaan die u als vooraftrek mag meenemen. Op deze manier resteert een heffing in de inkomstenbelasting van respectievelijk 9,5%.

 

Steeds meer mensen die in het bezit zijn van een stamrecht BV, stappen voor het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de boekhouding en/of de fiscale aangiften van hun stamrecht BV, over van hun huidige administratiekantoor naar b&d administratie partners.

 

Van alle mensen die ons de laatste tijd verzoeken de boekhouding en jaarwerk van hun stamrecht BV over te nemen, zien wij in 80% van de gevallen dat er niet of onjuist rekening is gehouden met het oprenten van de stamrechtverplichting, is er geen rekening gehouden met een fictieve kostenopslag of is de periodieke uitkering actuarieel niet of op een onjuiste wijze berekend. In veel gevallen maken mensen door onjuist of onvolledig advies onvoldoende gebruik van de verschillende fiscale mogelijkheden en fiscale voordelen. In andere, meer ernstige gevallen, maken we ook mee dat de belastingdienst boetes heeft opgelegd. Nadat men dan een boete heeft ontvangen wordt men wakker en meldt zich vervolgens bij b&d administratie partners om hen verder van dienst te zijn.

 

Opstellen jaarrekening stamrecht BV

Bij het opstellen van de jaarrekening van uw stamrecht BV dient de gehele administratie te worden aangeleverd.

In de regel bestaat deze administartie uit de bankafschriften, afschriften van beleggingsrekeningen en bonnen en facturen.

 

Als u dat wilt, geven wij u een excel-spreadsheet waarin u alle mutaties zelf kunt bijhouden. Dat scheelt ons werk en u dus kosten. En wij kunnen het jaarwerk snel voor u in orde maken.

 

Indien b&d administratie partners niet betrokken is geweest bij de oprichting van uw stamrecht BV. Dan ontvangen wij naast alle eerder genoemde stukken tevens De stamrechtovereenkomst eventuele leningsovereenkomstenandere overeenkomsten.

 

Uitstelregeling aangifte Vennootschapsbelasting/indienen Jaarrekening

Indien mensen gebruik willen maken van onze dienstverlening dan verzoeken wij om wel tijdig te reageren. Het is mogelijk om gebruik te maken van een uitstelregeling voor belastingconsulenten maar dan dient dit wel voor 1 mei dit jaar zijn aangegeven van de Belastingdienst.

 

Wij verzorgen uw administratie vanaf € 505,– (excl. BTW) per jaar! Bekijk onze All-in abonnementen. Bel 078-8880233 of neem contact op met b&d administratie partners.