Home  | Verenigingen

Verenigingen

Verenigingen


Contributie-inning van uw (sport)vereniging!!

 

Voor veel verenigingen is het tegenwoordig lastig om het hoofd financieel boven water te houden. Verenigingen zijn over het algemeen afhankelijk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn aan de ledenadministratie en met name de inning van de contributie heel veel tijd kwijt, terwijl zij zich eigenlijk met andere zaken bezig willen houden.

 

Heeft u er weleens over nagedacht wat er met uw vereniging gebeurt als u geen vrijwilligers meer kunt vinden? Of wellicht loopt u binnen uw vereniging al tegen deze problematiek aan?

 

 

b&d administratie partners biedt de oplossing voor de Contributie-inning van uw sportvereniging!!

 

Heeft u als sportvereniging of -bond elk jaar veel werk aan de inning van contributiegelden?

b&d administratie partners neemt u deze tijdrovende klus graag uit handen. Wij factureren, controleren de betalingen van uw leden en rapporteren regelmatig aan de penningmeester.

 

U kunt ons inschakelen voor:

Debiteurenbeheer: wij stellen met u een debiteurenbeleid ‘op maat’ samen

Incasso: als vorderingen niet worden voldaan.

 

Zaken doen met b&d administratiepartners biedt vele voordelen voor de verenigingen, uiteenlopend van tijdsbesparing en ontlasten van de taken van de penningmeester tot continuïteit en kwaliteitsbewaking van de (leden)administratie.

Ook biedt b&d administratie partners de mogelijkheid om het debiteurenbeheer te professionaliseren tegen een betaalbare prijs.

 

Wij kunnen o.a. de volgende zaken voor u verzorgen:

 • debiteurenbeheer (standaard of maatwerk)
 • opzetten en actueel houden van de ledenadministratie
 • het jaarlijks opstellen van de begroting.
 • het opstellen van een meerjaar begroting
 • gedurende het jaar bijhouden van de financiële boekhouding van uw vereniging, waaronder  debiteurenbeheer.
 • het verrichten van betalingen aan derden, na goedkeuring bestuur.
 • het, op verzoek, verzorgen van overzichten aan het bestuur.
 • het verzorgen van de jaarrekening, bestaande uit een Balans, een Exploitatierekening en toelichtingen.
 • het voorbereiden van de stukken ten behoeve van de kascommissie.
 • budgetcoaching voor verenigingen en leden

 

De voordelen voor u en uw leden op een rijtje:

 

 • Keuzevrijheid in de betaling van de contributie voor de leden.
 • Ontzorgen en verlichten taken van penningmeester en (leden)administratie
 • Geen eindeloos zoeken naar deskundige vrijwilliger op financieel gebied
 • Continuïteit voor de toekomst van de financiële & administratieve taken
 • Bestuur kan zich toeleggen op het besturen van vereniging
 • De financiële informatie wordt begrijpelijk gepresenteerd voor de leden
 • Professionele financiële gesprekspartner voor bestuur en penningmeester
 • Optimalisatie van subsidiemogelijkheden, kostenbeheersing en kostenverlaging
 • Verlengstuk van de vereniging, betrokkenheid en partnership
 • Nieuwe functie penningmeester gemakkelijker in te vullen als gevolg van ander takenpakket
 • Ledenadministratie kan zich toeleggen op ledenwerving, ledenbehoud en informatie-voorziening naar leden

 

Mocht u na het bezoek aan onze website aanvullende vragen hebben of bent u geinteresseerd geraakt in uitbesteding door uw vereniging, wij staan u graag te woord bel 078-8880233  of vul het contactformulier in, we praten u graag bij.